Hıyar

         Hıyar bitkisi yüzeye yakın ve zayıf kök yapısı ile dikkatli sulama ve gübreleme isteyen kabakgildir. Bazı çiftçi şartlarında bir dekara 150-350Kg toz gübreler kullanılmaktadır. Netice itibari ile verim alabilmek için çiftçiler ara ara tuz gidericiler kullanmak zorunda kalıp bir yandan da kök hastalıklarıyla sürekli mücadele etmek durumunda kalırlar. Bu da önemli maliyet artışlarını ortaya çıkarmaktadır. Organik Asit içeren Hekagro gübreleri ise bir yandan bitkiye gereken besin elementlerini takviye eder ve aynı zamanda kullanıldıkça toprak kalitesini artırır. Topraktaki ve gübrelerdeki tuzun köklere zarar vermesini önler. Agroport gübreleri miktar olarak çok daha düşük miktarda kullanılarak yüksek etki alınır. 

         Hıyar gübrelemesinde dikimle beraber damla sulama veya bandırma şeklinde Essential Plus (500cc/da) + Companion (250cc/da) karışımına fungisit ekleyerek başlamak köklerin sigortasıdır. Essential Plus + Companion karışımının 21 günde bir uygulamasına özen gösterildiği takdirde ciddi bir kök problemiyle karşılaşılmaz. Essential Plus ve Companion kullandığınız arazilerinizde ekstra köklendirici kullanılmasına gerek kalmaz. Hıyar bitkisinde mutlaka Magnezyum ve Kalsiyum noksanlıkları takip edilmelidir.

        Yüksek verim ve kalite kriterlerini tutturmak için Kalsiyum Magnezyum beslemesine özellikle dikkat edilmesi gerekmektedir.