Mısır

Mısır güneş enerjisini en iyi şekilde kullanan ve birim alandan en fazla kuru madde üreten tahıldır.  

Toprak istekleri: Mısır her ne kadar tarıma elverişli her türlü toprakta yetişirse de, verimli, drenajı iyi, derin ve su tutma kapasitesi yüksek olan topraklarda daha iyi yetişir.

Toprak hazırlığı: Mısır ılık, yeteri kadar tavlı, iyi havalandırılmış, tane ile temas edecek kadar ufalanmış topraklarda kolay çimlenir. Bu şartları sağlamak için toprağın en az 15-20cm derinlikte işlenmesi gerekir. En ideal ekim zamanı toprak sıcaklığının 13-15°C olduğu zamandır. Normal ekimlerde 5cm derinliğe ekilmelidir.

Bitki Sıklığı: Bitki sıklığını toprak yapısı, ekim zamanı, çeşit ve gübreleme gibi faktörler etkilemektedir. Bitki sıklığı, çeşide göre sıra üzeri 18-25cm, sıra arası ise 70cm olacak şekilde değişir.

Bakım: Bitki 10-15cm boylandığında seyreltme yapılır. Seyreltmeden sonra yapraktan ZN9 ve Nutri Phite Magnum gübrelemesinin yapılması uygun olur. Bitki 40-45cm boya ulaştığında yine yapraktan Nitro K ve Nitro-26CB gübrelemesi yapılır. Bu sayede %15-20 arasında verim kazancı sağlanabilir. 

İLGİLİ HABERLER